JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Information om personuppgiftsbehandling

Högsta förvaltningsdomstolen (org.nr 202100-2740) är personuppgiftansvarig för den behandling av personuppgifter som görs av domstolen. Domstolen behandlar personuppgifter i den dömande och administrativa verksamheten.

Information och rättelse m.m.

Enligt reglerna om dataskydd har du rätt att få information om huruvida personuppgifter som gäller dig behandlas hos Högsta förvaltningsdomstolen och, om så är fallet, vilka uppgifter som behandlas. Information ska också lämnas bl.a. om ändamålen med behandlingen. Personuppgifter kan under vissa förutsättningar på din begäran rättas, kompletteras eller raderas. Behandlingen av uppgifterna kan också begränsas.

Mer information om domstolens personuppgiftsbehandling hittar du i dessa informationsblad:

Du kan och så vända dig direkt till domstolens dataskyddsombud på tel. 08-561 676 00 eller via e-post till dataskyddsombud.hfd@dom.se  
Senast ändrad: 2018-12-05