JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om ersättning till offentligt biträde
[2019-01-16]   Högsta förvaltningsdomstolen
Ett av en underinstans meddelat positivt förhandsbesked om merkostnader för ett offentligt biträde som är ett distansbiträde har ansetts vara bindande även...

Beslut i mål om rättsprövning
[2019-01-15]   Högsta förvaltningsdomstolen
Beslut i mål om rättsprövning

Beslut i mål om rättsprövning
[2019-01-15]   Högsta förvaltningsdomstolen
Beslut i mål om rättsprövning

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling
[2019-01-14]   Högsta förvaltningsdomstolen
En myndighet kan avslå en begäran om utlämnande av allmänna handlingar – såväl genom tillhandahållande på stället som i form av kopia eller avskrift – med...

Prövningstillstånd meddelat i mål om folkbokföring
[2019-01-11]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om svensk lagstiftning avseende folkbokföring i vissa fall kan anses stå i strid med rätten till skydd av privat- och familjeliv enligt Europakonventio...

Dom i mål om sjukpenninggrundande inkomst
[2019-01-07]   Högsta förvaltningsdomstolen
Sjukpenninggrundande inkomst

Dom i mål om inkomstskatt samt skattetillägg m.m.
[2018-12-28]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om det föreligger förutsättningar för efterbeskattning och påförande av skattetillägg.

1 2 3 4 5 6 > »


Prenumerera på nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen.