JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om tillstånd enligt kulturmiljölagen
[2019-03-22]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om förutsättningarna för tillstånd enligt 4 kap. 3 § kulturmiljölagen (1988:950) att ändra en kyrkobyggnad (Mål nr 1488-18, Kammarrätten i Stockholms m...

Prövningstillstånd meddelat i mål om tillstånd enligt kulturmiljölagen
[2019-03-22]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om förutsättningarna för tillstånd enligt 4 kap. 3 § kulturmiljölagen (1988:950) att ändra en kyrkobyggnad (Mål nr 1480-18, Kammarrätten i Jönköpings m...

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt m.m
[2019-03-22]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om innebörden av Skatteverkets kommunikationsskyldighet när uppgifter tillförts ett ärende av någon annan än den som ärendet gäller och om denna...

Prövningstillstånd meddelat i mål om skattereduktion för hushållsarbete
[2019-03-22]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om ett kommunalt bolags prissättning av utfört arbete avseende anslutning till bolagets fibernät innebär att arbetet inte räknas som hushållsarbete på...

Prövningstillstånd meddelat i mål om skattereduktion för hushållsarbete
[2019-03-21]   Högsta förvaltningsdomstolen
Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är hur en köpares betalning för utfört hushållsarbete ska...

Dom i mål om varning enligt skollagen
[2019-03-20]   Högsta förvaltningsdomstolen
Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att en legitimerad lärare kan meddelas varning på grund av ett agerande som har skett utanför lärarrollen. Är de...

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt
[2019-03-20]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om obegränsad skattskyldighet i Sverige på grund av väsentlig anknytning hit när en fysisk person varit bosatt utomlands sedan 14 år tillbaka.

1 2 3 4 5 6 7 > »


Prenumerera på nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen.