JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om skattelättnader enligt inkomstskattelagen m.m.
[2017-03-28]   Högsta förvaltningsdomstolen
Bestämmelserna om skattelättnader för utländska experter m.fl. är tillämpliga på en begränsat skattskyldig persons tjänsteinkomster om denne begär att vara...

Hanteringen av målet mellan Pensionsmyndigheten och Allra Asset Management SA
[2017-03-28]   Högsta förvaltningsdomstolen
Pensionsmyndigheten har beslutat att avregistrera Allras fonder och säga upp samarbetsavtalet mellan Pensionsmyndigheten och Allra. Allra överklagade beslute...

Prövningstillstånd meddelat i mål om arbetslöshetsförsäkring
[2017-03-24]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om ett beslut om arbetslöshetsersättning – som innefattar ett fastställande av dagsförtjänst – kan anses ha gått klaganden emot när klaganden endast...

Tre nya justitieråd
[2017-03-23]   Högsta förvaltningsdomstolen
Regeringen har 23 mars utnämnt Ulrik von Essen, Kristina Svahn Starrsjö och Helena Rosén Andersson till justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om rätt att ta del av allmän handling
[2017-03-21]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om en myndighet är skyldig att lämna ut uppgifter i en s.k. e-postlogg som avslöjar vem som lämnat in ett meddelande avsett endast för offentliggörande...

Beslut i mål om rättsprövning
[2017-03-16]   Högsta förvaltningsdomstolen
Regeringens beslut om avslag på en ansökan om tillstånd att bedriva vadhållning har inte ansetts stå i strid med EU-rätten.

Partiellt prövningstillstånd meddelat i mål om inkomsttaxering m.m.
[2017-03-15]   Högsta förvaltningsdomstolen
Partiellt prövningstillstånd såvitt avser frågan när en inkomst från upplåtelse av rätt att avverka skog i form av ett avverkningsuppdrag enligt bokföringsmä...

1 2 3 4 5 6 > »


Prenumerera på nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen.