JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om saluförbud och återkallande av livsmedel
[2018-11-13]   Högsta förvaltningsdomstolen
En kommunal nämnd har ansetts sakna erforderligt författningsstöd i livsmedelslagstiftningen för att ingripa mot ett företags saluföring av ett kosttillskott...

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt
[2018-11-08]   Högsta förvaltningsdomstolen
Diskretionär portföljförvaltning har i visst fall ansetts utgöra ett enda odelbart ekonomiskt tillhandahållande som är skattepliktigt.

Dom i mål om ersättning till tolk
[2018-11-06]   Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen
[2018-11-02]   Högsta förvaltningsdomstolen
Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom tagit ställning till om det föreligger sådana särskilda skäl som innebär att en juridisk person kan lämnas tillstån...

Nytt justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen
[2018-11-01]   Högsta förvaltningsdomstolen
Regeringen har i dag utnämnt advokaten Mats Anderson till justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt
[2018-10-30]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om tillämpning av undantaget från kapitalvinstbeskattning vid fusion mellan fonder när utländska alternativa investeringsfonder fusioneras.

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt
[2018-10-29]   Högsta förvaltningsdomstolen
Försäljning av ätbara kryddor och örter i kruka omfattas av den reducerade skattesatsen för livsmedel.

1 2 3 4 5 > »


Prenumerera på nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen.