JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd ej meddelat i mål om rätt att ta del av allmän handling
[2018-08-08]   Högsta förvaltningsdomstolen
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd i mål om rätt att ta del av allmän handling hos Svenska Akademien.

Fem nya referat från HFD
[2018-07-13]   Högsta förvaltningsdomstolen
Nya referat publicerade

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt m.m.
[2018-07-03]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om en arbetsgivare får dra av utgifter för pensionering av anställda i en utländsk filial som denne åtagit sig att betala enligt en pensionsordning i d...

Dom i mål om inkomstskatt
[2018-07-03]   Högsta förvaltningsdomstolen
Vid bedömningen av om en arbetsgivares utfästelse om avgångspension fram till 65 års ålder ryms inom allmän pensionsplan har en av arbetsgivaren samtidigt...

Dom i mål om tillstånd att inneha vapen
[2018-07-02]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om vapentillstånd för en enskild som är medlem i en sammanslutning för målskytte, när sammanslutningen inte är auktoriserad men ansluten till en...

Dom i mål om inkomstskatt m.m.
[2018-06-29]   Högsta förvaltningsdomstolen
Ett företag som haft utgifter för klimatkompensation och marknadsfört kompensationen vid försäljningen av företagets produkter har medgetts avdrag såsom för...

Prövningstillstånd meddelat i mål om tillfällig föräldrapenning
[2018-06-26]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om på vilket sätt inkomst från uppdrag som familjehemsförälder ska beaktas vid beräkning av tillfällig föräldrapenning. (Mål nr 228-18, Kammarrätten i...

1 2 3 4 > »


Prenumerera på nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen.