JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om rättsprövning
[2017-05-19]   Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt
[2017-05-19]   Högsta förvaltningsdomstolen
Ett bolags tillhandahållande av elektroniska böcker genom strömmande eller genom nedladdning omfattas inte av reducerad skattesats. Förhandsbesked om...

Dom i mål om rättsprövning
[2017-05-18]   Högsta förvaltningsdomstolen
Ansökan om rättsprövning rörande beslut om förundersökningstillstånd enligt expropriationslagen avseende fastigheter i Lilla Edets, Kungälvs, Ale och Lerums...

Dom i mål om rättsprövning
[2017-05-18]   Högsta förvaltningsdomstolen
Ansökan om rättsprövning avseende förundersökningstillstånd enligt expropriationslagen avseende fastigheter i Oskarshamns, Mönsterås, Högsby, Nybro och...

Prövningstillstånd meddelat i mål om ersättning för vårdkostnader
[2017-05-17]   Högsta förvaltningsdomstolen
Socialförsäkringsersättning på EU-rättslig grund; fråga om en patient skulle ha haft rätt att få vård bekostad av det allmänna om den tillhandahållits i...

Dom i mål om förhandsbesked angående mervärdesskatt
[2017-05-17]   Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om mervärdesskatt m.m.
[2017-05-17]   Högsta förvaltningsdomstolen
Ett moderbolag har medgetts avdrag för ingående mervärdesskatt avseende konsulttjänster som förvärvats i anslutning till avyttring av aktier i dotterbolag...

1 2 3 4 5 > »


Prenumerera på nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen.