JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om resning
[2018-10-19]   Högsta förvaltningsdomstolen
Ansökan om resning i Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 937-11 (HFD:s mål nr 182-12) angående tobaksskatt samt skattetillägg.

Dom i mål om upphandling
[2018-10-19]   Högsta förvaltningsdomstolen
Dom i mål i frågan om tillämpning av de allmänna principerna för upphandling vid en överprövning av en direktupphandling.

Prövningstillstånd meddelat i mål om fastighetstaxering m.m.
[2018-10-19]   Högsta förvaltningsdomstolen
Den fråga i målen som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om byggnad som används som bostad åt studerande vid en...

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt
[2018-10-18]   Högsta förvaltningsdomstolen
Försäljning av ett kort som ger innehavaren rätt att under en begränsad tid få tillgång till sightseeingturer och andra attraktioner har ansetts utgöra en...

Beslut i mål om resning
[2018-10-16]   Högsta förvaltningsdomstolen
En italiensk båtdesigner överklagade utan framgång Skatteverkets beslut om särskild löneskatt på royaltyintäkter från Sverige. Efter att kammarrättens dom va...

Dom i mål om rättsprövning
[2018-10-12]   Högsta förvaltningsdomstolen
Dom i mål om rättsprövning av beslut om utvidgat strandskydd inom Kronobergs län.

Dom i mål om rättsprövning
[2018-10-09]   Högsta förvaltningsdomstolen
Dom i mål om rättsprövning av regeringens beslut om fastställelse av järnvägsplan för Västlänken.

1 2 3 4 5 > »


Prenumerera på nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen.