JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen

Lokala ordningsföreskrifter om penninginsamling (det s.k. tiggerimålet)
[2018-12-14]   Högsta förvaltningsdomstolen
Avgörande i målet kommer att meddelas måndagen den 17 december 2018 kl. 10.00

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt
[2018-12-11]   Högsta förvaltningsdomstolen
Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att samtidig avyttring av andelar i flera olika företag mot ersättning i form av andelar i ett annat företag inte utg...

Dom i mål om rättsprövning
[2018-12-11]   Högsta förvaltningsdomstolen
Dom i mål om rättsprövning av ett regeringsbeslut om fastställelse av vägplan inom Umeå kommun

Dom i mål om arbetsskadeförsäkring
[2018-12-11]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om ett olycksfall vid färd mellan hemmet och arbetsstället ska bedömas som ett olycksfall i arbetet.

Dom i mål om tillsyn över offentlig upphandling
[2018-12-10]   Högsta förvaltningsdomstolen
Ett beslut av Konkurrensverket i dess egenskap av tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen har ansetts överklagbart. Beslutet har undanröjts efters...

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt
[2018-12-07]   Högsta förvaltningsdomstolen
Paintball har ansetts utgöra idrott.

Begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen i mål om mervärdesskatt
[2018-12-07]   Högsta förvaltningsdomstolen
Högsta förvaltningsdomstolen frågar EU-domstolen om det är förenligt med mervärdesskattedirektivet att kräva att en köpare av en fastighet ska justera avdrag...

1 2 3 4 5 6 > »


Prenumerera på nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen.