JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om assistansersättning
[2019-05-17]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om innebörden av uttrycket "annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade" i 9 a § lagen (1993:387) om stöd och service till...

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om återbetalning av kupongskatt
[2019-05-15]   Högsta förvaltningsdomstolen
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd såvitt avser frågan om redan den omständigheten att den utländska fonden är en juridisk person inneb...

Dom i mål om överprövning av avtals giltighet
[2019-05-10]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om det är motiverat av tvingande hänsyn till ett allmänintresse att ett avtal ska få bestå trots att förutsättningarna för att förklara avtalet ogiltig...

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt
[2019-05-09]   Högsta förvaltningsdomstolen
Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att ett bolags upplåtelse till Migrationsverket av ett s.k. ABT-boende för asylsökande mervärdesskatterättsligt inte...

Prövningstillstånd meddelat i mål om förutsättningarna för Polismyndigheten att omhänderta skjutvapen
[2019-05-09]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om förutsättningarna för Polismyndigheten att omhänderta skjutvapen med tillhörande ammunition och tillståndsbevis på grund av en anmälan från en läkar...

Prövningstillstånd meddelat i mål om tilläggsbelopp till fristående skola enligt skollagen
[2019-05-08]   Högsta förvaltningsdomstolen
Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller hur tilläggsbelopp enligt 10 kap. 39 § skollagen...

Dom i mål om ersättning för kostnader
[2019-05-08]   Högsta förvaltningsdomstolen
Högsta förvaltningsdomstolen har uttalat sig om hur det ska bestämmas vad som är skälig ersättning för kostnader i ärende eller mål om skatt.

1 2 3 4 5 > »


Prenumerera på nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen.