JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen

Domar i mål om rättsprövning
[2017-06-27]   Högsta förvaltningsdomstolen
I mål om rättsprövning av ett beslut om utvidgat strandskydd har det ansetts att föreskrifterna om kungörelsedelgivning av en obestämd krets personer har...

Prövningstillstånd meddelat i mål om assistansersättning
[2017-06-26]   Högsta förvaltningsdomstolen
Assistansersättning; fråga om behov av hjälp att kommunicera med andra genom taktilt teckenspråk ska anses utgöra ett grundläggande behov. (Mål nr 4667-16,...

Prövningstillstånd meddelade i mål om arbetsskadeförsäkring
[2017-06-26]   Högsta förvaltningsdomstolen
Den fråga i målen som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller hur bestämmelsen i 41 kap. 11 § socialförsäkringsbalk...

Domar i mål om återkrav av utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete m.m.
[2017-06-26]   Högsta förvaltningsdomstolen
När hushållsarbete som ger rätt till skattereduktion har utförts till fast pris har arbetskostnaden ansetts uppgå till det belopp som återstår sedan det...

Prövningstillstånd meddelat i mål om stöd och service till vissa funktionshindrade
[2017-06-26]   Högsta förvaltningsdomstolen
Stöd och service till vissa funktionshindrade; fråga om det hjälpbehov som kammarrätten lagt till grund för sitt avgörande (toalettbesök, hårtvättning,...

Prövningstillstånd meddelade i mål om företrädaransvar m.m.
[2017-06-26]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om en företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat skatt eller avgift. (Mål nr 3544-16, Kammarrätten i...

Dom i mål om bostadstillägg
[2017-06-22]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om vad som avses med permanentbostad vid beräkningen av en persons förmögenhet när dennes rätt till bostadstillägg prövas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > »


Prenumerera på nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen.