JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling
[2018-05-23]   Högsta förvaltningsdomstolen
Meddelanden som har skickats till Riksbanken endast för offentliggörande i myndighetens tidskrift Penning- och valutapolitik omfattas av handlingsoffentlighe...

Dom i mål om förhandsbesked om punktskatt
[2018-05-22]   Högsta förvaltningsdomstolen
Förhandsbesked om punktskatt

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling
[2018-05-22]   Högsta förvaltningsdomstolen
Rätt att ta del av allmän handling

Dom i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen
[2018-05-22]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om omfattningen av kommunstyrelsens granskning inför beslut om förstärkt uppsiktsplikt och vad en laglighetsprövning av beslutet kan omfatta.

Dom i mål om arbetsgivaravgifter samt skattetillägg
[2018-05-21]   Högsta förvaltningsdomstolen
Ett bolag har inte varit skyldigt att betala arbetsgivaravgifter när de som utfört arbete för bolaget och mottagit ersättning härför har varit enskilda...

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt
[2018-05-21]   Högsta förvaltningsdomstolen
Högsta förvaltningsdomstolen har uttalat att tidigare praxis i frågan om s.k. frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av enskilda bostäder...

Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) besöker Sverige
[2018-05-21]   Högsta förvaltningsdomstolen
Den 20–23 maj 2018 besöker EU-domstolen Sverige

1 2 3 4 5 6 > »


Prenumerera på nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen.