JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om överprövning av avtals giltighet
[2018-09-18]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om det är motiverat av tvingande hänsyn till ett allmänintresse att förordna att ett avtal, som trots att det har förklarats ogiltigt, ändå ska bestå...

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt
[2018-09-18]   Högsta förvaltningsdomstolen
En persons aktier i ett fåmansföretag har ansetts vara kvalificerade då ägarna i ett annat fåmansföretag inte har ansetts vara utomstående ägare på grund av...

Prövningstillstånd meddelat i mål om rätt att ta del av allmän handling
[2018-09-17]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om en myndighet kan avslå en begäran om utlämnande av allmänna handlingar med hänvisning till att handlingarna är i ett sådant skick att de skulle...

Beslut i mål om förhandsbesked om kupongskatt
[2018-09-14]   Högsta förvaltningsdomstolen
Förhandsbesked om kupongskatt.

Dom i mål om rättsprövning
[2018-09-14]   Högsta förvaltningsdomstolen
Dom i mål om rättsprövning av beslut om upphävande av strandskydd.

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt m.m.
[2018-09-14]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om utgifter för åtgärder som innebär viss förbättring av en byggnad får dras av i sin helhet såsom utgifter för reparation och underhåll om åtgärderna...

Flera nya HFD-referat publicerade
[2018-09-11]   Högsta förvaltningsdomstolen
Nu finns sammanlagt 48 referat för 2018 från Högsta förvaltningsdomstolen publicerade på domstolens webbplats, www.hogstaforvaltningsdomstolen.se .   Gå in...

1 2 > »


Prenumerera på nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen.