JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om upphandlingsskadeavgift
[2017-11-15]   Högsta förvaltningsdomstolen
Ett regeringsbeslut om att en myndighet ska inleda sin verksamhet vid en viss tidpunkt kan i sig inte betraktas som en oförutsedd omständighet. Undantaget fr...

Dom i mål om varning och sanktionsavgift enligt konsumentkreditlagen
[2017-11-15]   Högsta förvaltningsdomstolen
Målet gäller frågan om prövningen av en konsumentkredit grundat sig på tillräckliga uppgifter om konsumentens ekonomiska förhållanden.

Prövningstillstånd meddelat i mål om rätt att ta del av allmän handling
[2017-11-15]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om en beslagtagen och därefter kopierad handling utgör en allmän handling och, om så är fallet, om det påverkar bedömningen att beslaget förklarats...

Begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen
[2017-11-15]   Högsta förvaltningsdomstolen
Högsta förvaltningsdomstolen frågar EU-domstolen om tolkningen av reglerna om beskattningsland i mervärdeskattedirektivet när det gäller kurser i redovisning...

Dom i mål om föräldrapenning
[2017-11-13]   Högsta förvaltningsdomstolen
Högsta förvaltningsdomstolen har tagit ställning till om Försäkringskassan får återkräva föräldrapenning som lämnats felaktigt för barn som varit bosatta...

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjöfartsstöd
[2017-11-13]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om hur uttrycket "trafik som är utsatt för internationell konkurrens på sjöfartsmarknaden" ska tolkas. (Mål nr 1642--1643-17, Kammarrätten i Sundsvalls...

Prövningstillstånd meddelade i mål om sjukpenning
[2017-11-10]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om den försäkrades arbetsförmåga kan anses vara nedsatt i förhållande till sådant förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden. (Mål n...

1 2 3 4 5 > »


Prenumerera på nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen.