JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen

[2017-11-15] Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen frågar EU-domstolen om tolkningen av reglerna om beskattningsland i mervärdeskattedirektivet när det gäller kurser i redovisning som äger rum i ett annat EU-land men ges av ett svenskt bolag till svenska företag.

Ett bolag tillhandahåller svenska företag kurser i redovisningsfrågor. Kurserna äger rum i ett annat EU-land än Sverige. Frågan är om kurserna är omsatta i Sverige eller i det andra EU-landet. Det är bara om kurserna ska anses omsatta i Sverige som svensk mervärdesskatt ska tas ut. Av betydelse för frågan är begreppet ”tillträde till evenemang”. Om deltagandet i kurserna kan anses likställt med tillträde till evenemang är kurserna omsatta i det andra landet.

Högsta förvaltningsdomstolen frågar EU-domstolen om begreppet tillträde till evenemang i artikel 53 i mervärdesskattedirektivet ska tolkas så att det omfattar en tjänst i form av en femdagarskurs i redovisning som enbart tillhandahålls beskattningsbara personer och som förutsätter att registrering och betalning sker i förväg.

Mål nr 1990-17

Senast ändrad: 2017-11-15

För mer information kontakta:

Ann Linders
Justitiesekreterare
08-561 676 00