JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

[2019-04-16] Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen har i ett mål undanröjt Skatterättsnämndens förhandsbesked och avvisat ansökningen då det fanns sådana brister i det lämnade underlaget att något förhandsbesked inte borde ha lämnats av Skatterättsnämnden.


Bifogade filer:

Mål nr 1005-18


Senast ändrad: 2019-04-16

För mer information kontakta:

Birgitta Fors Almassidou
Justitiesekreterare
08-561 676 00