JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beslut i mål om förhandsbesked om tobaksskatt

[2017-06-07] Högsta förvaltningsdomstolen

Efter att ett förhandsbesked om skatt överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen har det bolag som ansökt om beskedet försatts i konkurs. Konkursboet har inte ansetts ha rätt att träda in som part i målet men konkursförvaltaren har beretts möjlighet att föra bolagets talan.


Bifogade filer:

Mål nr 3953-16 Delbeslut Mål nr 3953-16 Slutligt beslut


Senast ändrad: 2017-06-07