JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beslut i mål om försäkringsersättning, fråga om prövningstillstånd i kammarrätten

[2019-03-26] Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd i kammarrätt i mål om försäkringsersättning enligt personskadeförsäkringen för studenter.

En person som studerade på högskola råkade ut för ett olycksfall i samband med studierna. Kammarkollegiet beslutade att betala ut viss ersättning enligt personskadeförsäkringen för studenter. Studenten överklagade Kammarkollegiets beslut till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. Kammarrätten beslutade att inte meddela prövningstillstånd.

En fråga som uppkom i målet var om Kammarkollegiets beslut avseende skadereglering enligt försäkringen var ett sådant förvaltningsbeslut som är överklagbart till allmän förvaltningsdomstol. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det saknas vägledande avgöranden beträffande denna fråga. Eftersom Högsta förvaltningsdomstolen fann att det var av vikt för ledning av rättstillämpningen att frågan prövades av högre rätt meddelade domstolen prövningstillstånd i kammarrätten.


Bifogade filer:

Mål nr 5922-18


Senast ändrad: 2019-03-26

För mer information kontakta:

Vanja Marcusson
Justitiesekreterare
08-561 676 00