JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Beslut i mål om licensjakt efter varg 2018 och målens fortsatta handläggning

[2017-12-29] Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen har i dag, den 29 december 2017, avslagit ett yrkande om att överklagade beslut om licensjakt efter varg under tiden 2 januari 2018 till och med 15 februari 2018 i Dalarnas län, Gävleborgs län, Värmlands län, Västmanlands län och Örebro län tills vidare inte ska gälla (inhibition).

Högsta förvaltningsdomstolen har inte tagit ställning till om prövningstillstånd ska meddelas i målen. Beslut om detta kommer att fattas vid ett senare tillfälle. Information om domstolens beslut om prövningstillstånd kommer att publiceras på denna webbplats.


Bifogade filer:

Mål nr 7558-17 Mål nr 7559-17 Mål nr 7560-17 Mål nr 7561-17 Mål nr 7562-17


Senast ändrad: 2017-12-29

För mer information kontakta:

Anna Vilgeus Huldt
Justitiesekreterare
08-561 676 00

Målnummer:

7558–7562-17