JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beslut i mål om rättsprövning

[2018-12-21] Högsta förvaltningsdomstolen

Ansökan om rättsprövning; ansökan om tillstånd enligt 15 a § lagen (1966:314) om kontinentalsockeln att lägga ut två rörledningar för transport av naturgas på kontinentalsockeln inom svensk ekonomisk zon i Östersjön.


Bifogade filer:

Mål nr 4840-18


Senast ändrad: 2018-12-21