JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beslut i mål om rättsprövning

[2017-05-16] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om beslut att inte lämna ut allmänna handlingar kan anses innefatta en prövning av den enskildes civila rättigheter i den mening som avses i rättsprövningslagen.


Bifogade filer:

Mål nr 5670-16


Senast ändrad: 2017-05-16