JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Delbeslut i mål om offentlig upphandling

[2017-11-20] Högsta förvaltningsdomstolen

Ett interimistiskt beslut om s.k. avtalsspärr i ett mål om offentlig upphandling har upphävts då den skada och de olägenheter som beslutet medför för den upphandlande myndigheten bedömts vara större än skadan för leverantören av att beslutet upphävs.


Bifogade filer:

Mål nr 1968-17


Senast ändrad: 2017-11-20