JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen

[2017-05-11] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om tillgång till internet i hemmet är en förutsättning för att en enskild ska vara tillförsäkrad en skälig levnadsnivå enligt socialtjänstlagen. Även fråga om handikappersättning som utgår med ett schablonbelopp ska beaktas vid bedömningen av om den enskilde själv kan tillgodose sina behov.


Bifogade filer:

Mål nr 1893--1895-16


Senast ändrad: 2017-05-11