JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om arbetslöshetsersättning

[2017-02-24] Högsta förvaltningsdomstolen

Innehållet i ett avtal om anställning har ansetts medföra en sådan begränsning av den enskildes arbetsutbud att rätten till arbetslöshetsersättning upphört redan innan anställningen tillträtts.


Bifogade filer:

Mål nr 5125-15


Senast ändrad: 2017-02-24