JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om arbetslöshetsförsäkring

[2017-06-21] Högsta förvaltningsdomstolen

Vid tillämpningen av bestämmelsen om arbetslöshetsersättning till s.k. deltidsföretagare beaktas inte tidsperioder med två eller flera deltidsanställningar som tillsammans motsvarar anställning på heltid eller mer än heltid.


Bifogade filer:

Mål nr 4417-16


Senast ändrad: 2017-06-21