JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om arbetsskadeförsäkring

[2018-12-11] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om ett olycksfall vid färd mellan hemmet och arbetsstället ska bedömas som ett olycksfall i arbetet.

Den som drabbas av en arbetsskada kan få olika förmåner genom arbetsskadeförsäkringen. Med arbetsskada avses en skada till följd av olycksfall i arbetet eller annan skadlig inverkan i arbetet. Ett olycksfall som inträffar under färd till eller från arbetsstället räknas som olycksfall i arbetet, om färden var föranledd av och stod i nära samband med arbetet.

En försäkrad skulle cykla hem från arbetet för att ta hand om sin dotter som skadat sig, för att därefter återvända till sin arbetsplats. När hon cyklade på sin vanliga färdväg från arbetsplatsen till hemmet inträffade en olycka och hon skadade sig. Eftersom syftet med färden bedömdes sammanhänga med den försäkrades privata förhållanden och inte med hennes arbete ansåg Högsta förvaltningsdomstolen att det inte var fråga om ett olycksfall i arbetet.


Bifogade filer:

Mål nr 201-17


Senast ändrad: 2018-12-11

För mer information kontakta:

Kristin Persson
Justitiesekreterare
08-561 676 00