JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om barnbidrag

[2017-06-28] Högsta förvaltningsdomstolen

Enbart det förhållandet att en person omfattas av reglerna om efterskydd i socialförsäkringsbalken innebär inte att svensk lagstiftning ska tillämpas enligt förordning nr 883/2004.


Bifogade filer:

Mål nr 2693-16


Senast ändrad: 2017-06-28