JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om bidrag till fristående förskola enligt skollagen

[2017-06-19] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om hur ett kommunalt beslut om grundbelopp till fristående förskolor som inte riktar sig till en viss enskild huvudman ska överklagas; genom förvaltningsrättsligt överklagande eller genom laglighetsprövning.


Bifogade filer:

Mål nr 1147-16


Senast ändrad: 2017-06-19