JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om bidrag till fristående gymnasieskola enligt skollagen

[2017-06-19] Högsta förvaltningsdomstolen

Ett kommunalt beslut om grundbelopp till fristående skolor som inte riktar sig till en viss enskild huvudman har inte ansetts kunna bli föremål för förvaltningsrättsligt överklagande.


Bifogade filer:

Mål nr 5998-16


Senast ändrad: 2017-06-19