JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen

[2017-06-05] Högsta förvaltningsdomstolen

Den som håller sig gömd i syfte att undandra sig verkställighet av ett avvisningsbeslut har inte rätt till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen.


Bifogade filer:

Mål nr 1527--1529-16


Senast ändrad: 2017-06-05