JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om bostadstillägg

[2017-10-13] Högsta förvaltningsdomstolen

Vid bedömningen enligt 113 kap. 3 § socialförsäkringsbalken av om ett beslut blivit oriktigt på grund av uppenbart felaktig rättstillämpning har ledning hämtats från resningsgrunden i rättegångsbalken om uppenbart lagstridig rättstillämpning.


Bifogade filer:

Mål nr 751-16


Senast ändrad: 2017-10-13