JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om förhandsbesked angående inkomstskatt

[2017-03-31] Högsta förvaltningsdomstolen

Kapitalvinst vid ett dotterbolags avyttring av teckningsoptioner utgivna av moderbolaget, vars aktier inte är upptagna till handel på en reglerad marknad, är skattepliktig. Förhandsbesked angående inkomstskatt.


Bifogade filer:

Mål nr 3296-16


Senast ändrad: 2017-03-31