JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

[2018-05-31] Högsta förvaltningsdomstolen

Den s.k. utomståenderegeln har inte ansetts tillämplig om utdelning lämnas efter det att det inte längre finns något utomstående ägande i verksamhetsföretaget men tillämplig om utdelning lämnas dessförinnan även om detta sker under samma beskattningsår. Förhandsbesked om inkomstskatt.

För att motverka att förvärvsinkomster omvandlas till kapitalinkomster i företag med ett fåtal delägare finns särskilda bestämmelser om fåmansföretag. Reglerna är tillämpliga om delägaren arbetar i fåmansföretaget i betydande omfattning. Om andra delägare – som inte arbetar i företaget– i betydande omfattning äger del i företaget och även har rätt till utdelning i företaget gäller dock inte de särskilda beskattningsreglerna (utomståenderegeln).


Målet i Högsta förvaltningsdomstolen gällde frågan om utomståenderegeln är tillämplig om utdelning lämnas när det inte längre finns något utomstående ägande i verksamhetsföretaget alternativt om utdelning lämnas när det utomstående ägandet består men under samma beskattningsår som detta ägande upphör.


Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att utomståenderegeln inte är tillämplig om utdelning lämnas efter att bolaget avyttrats alternativt likviderats eftersom det då inte finns något utomstående ägande i verksamhetsbolaget. Om utdelningen i stället lämnas innan det utomstående ägandet upphör är regeln däremot tillämplig även om det utomstående ägandet upphör senare under samma beskattningsår.

 


Bifogade filer:

Mål nr 732-18


Senast ändrad: 2018-05-31

För mer information kontakta:

Camilla Wernkvist
Justitiesekreterare
08-561 676 00