JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

[2019-05-09] Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att ett bolags upplåtelse till Migrationsverket av ett s.k. ABT-boende för asylsökande mervärdesskatterättsligt inte utgör ett enda sammansatt skattepliktigt tillhandahållande. Upplåtelsen anses istället bestå av i vart fall två separata tjänster i form av logi och kost. Frågan om dessa tjänster är skattepliktiga har återförvisats till Skatterättsnämnden för prövning.

 


Bifogade filer:

Mål nr 3290-18


Senast ändrad: 2019-05-09