JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

[2018-05-21] Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen har uttalat att tidigare praxis i frågan om s.k. frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av enskilda bostäder i ett vårdboende inte påverkas av EU-domstolens dom i målet C-335/14, les Jardins de Jouvence. Vid uthyrning av lokaler för vårdboende som innefattar såväl enskilda lägenheter som gemensamma utrymmen, personalutrymmen och övriga utrymmen kan frivillig skattskyldighet således inte medges i fråga om de enskilda lägenheterna. Skälet för detta är att de enskilda lägenheterna i dessa fall utgör stadigvarande bostäder och därmed inte får omfattas av frivillig skattskyldighet.


Bifogade filer:

Mål nr 6665-17


Senast ändrad: 2018-05-21

För mer information kontakta:

Cecilia Nermark Torgils
Justitiesekreterare
08-561 676 00