JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om hemlighållande av vistelseort enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

[2017-06-20] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om det finns tillräckliga skäl för att hemlighålla ett barns vistelseort för en förälder.


Bifogade filer:

Mål nr 4239-16


Senast ändrad: 2017-06-20