JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om inkomstskatt m.m.

[2017-10-16] Högsta förvaltningsdomstolen

Kravet i 42 kap. 15 a § inkomstskattelagen på att ett utländskt företag ska vara föremål för en inkomstbeskattning som är jämförlig med inkomstbeskattningen av ett svenskt företag för att utdelningen från det ska tas upp till fem sjättedelar har ansetts utgöra en inskränkning av den fria rörligheten för kapital som inte kan rättfärdigas.


Bifogade filer:

Mål nr 6322-16


Senast ändrad: 2017-10-16