JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om offentlig upphandling

[2017-07-07] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om en upphandlande myndighet har rätt att överklaga en dom i vilken förvaltningsrätten har avslagit en sökandes yrkande om att ett avtal som myndigheten har ingått ska förklaras ogiltigt, men uttalat att myndigheten har brutit mot lagen (2007:1091) om offentlig upphandling genom att teckna avtalet under tid då förlängd avtalsspärr har gällt.


Bifogade filer:

Mål nr 6525-15


Senast ändrad: 2017-07-07