JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

[2017-06-20] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om en myndighet är skyldig att lämna ut uppgifter i en s.k. e-postlogg som avslöjar vem som lämnat in ett meddelande avsett endast för offentliggörande i periodisk skrift som ges ut av myndigheten.


Bifogade filer:

Mål nr 6569-16


Senast ändrad: 2017-06-20