JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

[2018-11-23] Högsta förvaltningsdomstolen

Målet gäller rätt att ta del av allmän handling hos Partibidragsnämnden. Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt att uppgifterna i den begärda handlingen omfattas av sekretess enligt 31 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen.


Bifogade filer:

Mål nr 4983-18


Senast ändrad: 2018-11-23

För mer information kontakta:

Ia Hamlin
Justitiesekreterare
08-561 676 00