JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

[2019-03-08] Högsta förvaltningsdomstolen

Målet gäller rätt att ta del av allmän handling hos Partibidragsnämnden. Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt att det begärda fotografiet omfattas av sekretess enligt 31 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen.


Bifogade filer:

Mål nr 6833-18


Senast ändrad: 2019-03-08

För mer information kontakta:

Esin Tubluk
Justitiesekreterare
08-561 676 00