JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

[2019-06-03] Högsta förvaltningsdomstolen

Målet gäller rätt att ta del av allmän handling.

Kammarrätten i Sundsvall avslog en begäran om att få ta del av handlingar med motiveringen att uppgifterna i handlingarna omfattades av sekretess.

Högsta förvaltningsdomstolen gjorde inte någon annan bedömning än den som kammarrätten gjort.

 


Bifogade filer:

Mål nr 1217-19


Senast ändrad: 2019-06-03

För mer information kontakta:

Esin Tubluk
Justitiesekreterare
08-561 676 00