JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om rättsprövning

[2019-04-30] Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om rättsprövning av beslut om utvidgat strandskydd inom Kungälvs kommun.

Ägare till fastigheter i Kungälvs kommun hade hos regeringen överklagat länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd. Regeringen avslog överklagandena. Högsta förvaltningsdomstolen har förklarat att regeringens beslut ska stå fast.


Bifogade filer:

Mål nr 4597-18


Senast ändrad: 2019-04-30

För mer information kontakta:

Jack Hillerström-Forsyth
Justitiesekreterare
08-561 676 00