JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om rättsprövning

[2019-04-30] Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om rättsprövning av beslut om strandskydd inom Stenungsunds kommun.

Ägare till fastigheter i Stenungsunds kommun hade hos regeringen överklagat länsstyrelsens beslut om strandskydd. Regeringen upphävde länsstyrelsens beslut delvis och avslog överklagandena i övrigt. Högsta förvaltningsdomstolen har förklarat att regeringens beslut ska stå fast.


Bifogade filer:

Mål nr 4343-18


Senast ändrad: 2019-04-30

För mer information kontakta:

Sara Westerlund
Justitiesekreterare
08-561 676 00