JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om rättsprövning

[2018-02-15] Högsta förvaltningsdomstolen

Rättsprövning avseende statlig tillsyn över ett kommunalt beslut om bygglov.


Bifogade filer:

Mål nr 2808-16


Senast ändrad: 2018-02-15

För mer information kontakta:

Charlotta Nyhlén
Justitiesekreterare
08-561 676 00