JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om rättsprövning

[2018-03-14] Högsta förvaltningsdomstolen

Rättsprövning i fråga om utvidgat strandskydd för Östra Göinge kommun. Intresseavvägning mellan allmänna intressen och den enskildes intresse av att kunna bebygga sina fastigheter vid sjön Tydingen. Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att regeringens beslut ska stå fast.


Bifogade filer:

Mål nr 1920-17


Senast ändrad: 2018-03-14

För mer information kontakta:

Petra Jansson
Justitiesekreterare
08-561 676 00