JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om rättsprövning

[2018-04-30] Högsta förvaltningsdomstolen

Rättsprövning ang. strandskydd för Östhammars kommun avseende fastigheten Stora Höglycke 1:1 m.fl.


Bifogade filer:

Mål nr 3842-17


Senast ändrad: 2018-04-30