JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om rättsprövning

[2018-09-27] Högsta förvaltningsdomstolen

Ansökan om rättsprövning av regeringens beslut 2017-04-26 rörande utvidgat strandskydd för Botkyrka kommun.


Bifogade filer:

Mål nr 2070-17


Senast ändrad: 2018-09-27