JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om rättsprövning

[2018-10-09] Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om rättsprövning av regeringens beslut om fastställelse av järnvägsplan för Västlänken.

Miljöorganisationer och ägare till fastigheter i Göteborgs kommun m.fl. hade hos regeringen överklagat Trafikverkets beslut att fastställa järnvägsplanen för ”Västlänken” i Göteborg. Regeringen avslog överklagandena. Flera av klagandena ansökte hos Högsta förvaltningsdomstolen om rättsprövning av regeringens beslut. Högsta förvaltningsdomstolen har förklarat att regeringens beslut ska stå fast.


Bifogade filer:

Mål nr 5292-17


Senast ändrad: 2018-10-09

För mer information kontakta:

Simon Isaksson
Justitiesekreterare
08-561 676 00