JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om rättsprövning

[2018-12-11] Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om rättsprövning av ett regeringsbeslut om fastställelse av vägplan inom Umeå kommun

Trafikverkets beslut att fastställa en vägplan för väg E12, sträckan mellan Röbäck och Norra länken, i Umeå hade överklagats till regeringen. Regeringen avvisade vissa överklaganden och avslog överklagandena i övrigt. Sju personer ansökte hos Högsta förvaltningsdomstolen om rättsprövning av regeringens beslut. Högsta förvaltningsdomstolen har förklarat att regeringens beslut ska stå fast.


Bifogade filer:

Mål nr 1819-18


Senast ändrad: 2018-12-11

För mer information kontakta:

Vanja Marcusson
Justitiesekreterare
08-561 676 00