JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om rättsprövning

[2018-12-20] Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om rättsprövning av beslut om upphävande av strandskydd.

Högsta förvaltningsdomstolen har prövat ett beslut av regeringen om strandskydd. Ägaren till en fastighet i Sölvesborgs kommun hade begärt att strandskyddet på hans fastighet skulle upphävas. Länsstyrelsen och efter överklagande regeringen avslog hans begäran. Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att regeringens avslagsbeslut ska stå fast.

 


Bifogade filer:

Mål nr 852-18


Senast ändrad: 2018-12-20

För mer information kontakta:

Linda Funk
Justitiesekreterare
08-561 676 00