JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om rättsprövning

[2018-12-20] Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om rättsprövning av ett regeringsbeslut om fastställelse av vägplan inom Olofströms kommun.

Trafikverkets beslut att fastställa en vägplan för ombyggnad av väg 15, delen genom Olofström, inom Olofströms kommun hade överklagats till regeringen av ägare till fastigheter som berördes av vägplanen. Regeringen avslog överklagandena. En fastighetsägare ansökte hos Högsta förvaltningsdomstolen om rättsprövning av regeringens beslut. Högsta förvaltningsdomstolen har förklarat att regeringens beslut ska stå fast.


Bifogade filer:

Mål nr 4778-18


Senast ändrad: 2018-12-20

För mer information kontakta:

Jack Hillerström-Forsyth
Justitiesekreterare
08-561 676 00