JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om rättsprövning

[2019-01-25] Högsta förvaltningsdomstolen

Rättsprövning av ett beslut om avspärrning av enskild vägs anslutning till allmän väg 952 i Torsby kommun.

Trafikverkets beslut, med stöd av 40 § väglagen, om avspärrning av enskild vägs anslutning till väg 952 i Torsby kommun överklagades av bl.a. en fastighetsägare. Länsstyrelsen i Värmlands län och sedermera regeringen avslog överklagandet. Fastighetsägaren ansökte hos Högsta förvaltningsdomstolen om rättsprövning av regeringens beslut. Högsta förvaltningsdomstolen har förklarat att regeringens beslut ska stå fast.


Bifogade filer:

Mål nr 2063-17


Senast ändrad: 2019-01-25

För mer information kontakta:

Anna Ekman
Justitiesekreterare
08-561 676 00