JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om rättsprövning

[2019-02-27] Högsta förvaltningsdomstolen

Fastighetsägare hade hos regeringen överklagat beslut i fråga om bygglov för fastighet som ligger i anslutning till Pagla övningsfält i Bodens kommun, som är utpekat som riksintresse för totalförsvaret. Regeringen avslog överklagandet. Högsta förvaltningsdomstolen har förklarat att regeringens beslut ska stå fast.


Bifogade filer:

Mål nr 5647-18


Senast ändrad: 2019-02-27

För mer information kontakta:

Esin Tubluk
Justitiesekreterare
08-561 676 00