JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om statlig ersättning för flyktingmottagande

[2017-02-20] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om om rättspsykiatrisk vård är sådan vård som kan anses ha ordinerats av läkare enligt 34 § förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.


Bifogade filer:

Mål nr 6054-15


Senast ändrad: 2017-02-20