JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om resning

[2018-10-19] Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen beviljar resning och undanröjer ett skattetillägg som har tagits ut i strid med europakonventionens förbud mot dubbelbestraffning.

En person åtalades och dömdes för skattebrott. Brottet bestod i att han hade bedrivit skattepliktig verksamhet i form av handel med cigaretter utan att anmäla detta till Skatteverket. Efter att åtal hade väckts påförde Skattegverket honom skattetillägg avseende samma verksamhet.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att det av praxis följer att det i en sådan situation finns grund för resning. Domstolen beviljar därför resning och undanröjer skattetillägget.

 


Bifogade filer:

Mål nr 2259-18


Senast ändrad: 2018-10-19

För mer information kontakta:

Marianne Bergqvist
Justitiesekreterare
08-561 676 00