JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om sjukpenninggrundande inkomst

[2019-01-07] Högsta förvaltningsdomstolen

Sjukpenninggrundande inkomst

Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att dispositioner avseende skogskonto ska behandlas på samma sätt som skattemässiga dispositioner inom ramen för periodiseringsfondssystemet vid beräkningen av sjukpenninggrundande inkomst.


Bifogade filer:

Mål nr 5563-17


Senast ändrad: 2019-01-07

För mer information kontakta:

Maria Rydell
Justitiesekreterare
08-561 676 00