JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om stöd och service till vissa funktionshindrade

[2017-06-13] Högsta förvaltningsdomstolen

En funktionshindrad persons behov av transport har inte ansetts utgöra ett sådant annat personligt behov som ger rätt till personlig assistans.


Bifogade filer:

Mål nr 1206-16


Senast ändrad: 2017-06-13