JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om umgängesbegränsning enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

[2017-06-19] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om umgänge mellan en förälder och barn som har omhändertagits för en s.k. uppväxtplacering.


Bifogade filer:

Mål nr 5206-16


Senast ändrad: 2017-06-19