JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

[2017-06-20] Högsta förvaltningsdomstolen

Mot bakgrund av lagstiftningens syfte måste även ett yngre barns uppgifter kunna tillmätas sådan tyngd att de ensamma kan ligga till grund för ett beslut om vård med stöd av LVU.


Bifogade filer:

Mål nr 262-17


Senast ändrad: 2017-06-20