JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om vitesföreläggande enligt skollagen

[2017-06-28] Högsta förvaltningsdomstolen

Det strider inte mot skollagens bestämmelser att en kommun inrättar och driver s.k. resursskolor för elever i behov av särskilt stöd.


Bifogade filer:

Mål nr 3086-16


Senast ändrad: 2017-06-28