JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om skattelättnader enligt inkomstskattelagen m.m.

[2017-03-28] Högsta förvaltningsdomstolen

Bestämmelserna om skattelättnader för utländska experter m.fl. är tillämpliga på en begränsat skattskyldig persons tjänsteinkomster om denne begär att vara skattskyldig enligt inkomstskattelagen.


Bifogade filer:

Mål nr 3025-16


Senast ändrad: 2017-03-28